Çarşamba, Kasım 14, 2007

ÇOCUĞUMUZLA İLETİŞİM NASIL OLMAMALIYukarıdaki kuralların açıklamaları aşağıda sıralanıyor. Sizin düşündüğünüz gerekçelerle uyuşuyor mu acaba?

İletişim Engelleri


Emretme, yönlendirme, talep etme:

Bu iletiler kişinin duygularının önemsiz olduğu mesajını verir. Kişi diğer kişinin istediğini yapma zorunluluğunu hisseder.


Uyarma, tehdit etme, gözdağı verme:

Bu iletiler de emir verme ve yönlendirmeye benzer; ancak kişinin vereceği yanıtın karşılığı olacak tümceleri de içerir.
Kişinin isteklerine saygı duyulmadığı mesajını verir. Bu durum kişide öfke ve düşmanlık yaratır.Ahlak dersi verme, vaaz verme, öğüt verme:

Bu tür ilişkilerde otoritenin ve zorunlulukların gücü kişiye karşı kullanılır. "Yapmalısın, etmelisin" mesajlarını iletir ve bireyi karşı koymaya zorlar.


Çözüm getirme, fikir verme, öneride bulunma:

Kişinin sorunlarını kendi kendisine çözme yeteneğinin olmadığına inanıldığını gösterir.


Nutuk çekme, mantık yolu ile inandırma, tartışma:

Bu durum aile içinde o anda herhangi bir sorun yokken çocuklar tarafından kabul edilebilir; ancak, sorun durumunda kabul edilemez bir iletişim şeklidir ve daha fazla çatışmalara neden olur.
Mantıklı düşünceler önerme çocuğa, onun mantıksız ve bilgisiz olduğuna dair mesaj iletecektir.


Yargılama, eleştirme, kabul göstermeme, suçlama:

Bu iletiler çocuk üzerinde diğerlerinden daha fazla olumsuz etki yapar. Bu değerlendirmeler çocuğun benlik saygısını düşürür. Çocuklar akkında yapılan olumsuz değerlendirmeler çocuğun kendisini değersiz, yetersiz görmesine neden olur.


Ad takma, alay etme, gülünç duruma düşürme, utandırma:

Çocuğun benlik saygısı üzerinde olumsuz etki yapar.


Yorumlama, analiz etme, teşhis koyma:

Bu durum çocuğun konuşmasını, kendi duygularını ifade etmesini engeller.


Güven verme, teskin etme, teselli etme, destekleme:

Anne babalar çocuklarının duygularını tam olarak anlamadıklarında ortaya çıkar.
Böyle bir durumda sorun hiç yokmuş gibi algılanıp avutma eğilimine gidilir."Üzülme yarın her şey düzelecek, kendini daha iyi hissedeceksin." gibi mesajların verilmesi çocuğun önemsenmediği hissini verir.


Sorgulama, inceleme, araştırma, soruşturma:

Çocuk sorgulanıyor hissine kapıldığında bu durum onda güvensizlik, kuşku oluşturur.


Geri çekilme, oyalama, işi alaya alma, ilgiyi başka yere çekerek konuyu değiştirme:

Böyle iletiler yüzünden çocuk anne babasının onunla ilgilenmediğini, duygularına saygı göstermediğini; belki de onu dışladığını, dikkate almadığını düşünür.
Çocuklar sorunlarını dile getirdiklerinde çok ciddidir. Şaka ve espriyle karşılık vermek onları incitebilir ve itilmişlik, kenara atılmıştık duygusu uyandırır.
Pierre-Auguste Renoir
Girls at the Piano

Hiç yorum yok: